PROGRAM VALNÉ HROMADY HC KLATOVY z.s.

Napsal: Redakce 7. 6. 2023
Dne 22.6.2023 se bude konat valná hromada HC Klatovy z.s. od 18:00 hod. v hotelu Rozvoj v Klatovech. Srdečně zveme všechny členy HC Klatovy z.s. a žádáme o maximální účast (nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů spolku s právem hlasování). Zájemci o nové členství vyplní přihlášku člena HC Klatovy (ke stažení v aplikaci KIS.

PROGRAM VALNÉ HROMADY HC KLATOVY

 • Prezence
 • Úvodní slovo prezidenta spolku, přivítání členů, konstatování usnášeníschopnosti VH podle čl. III bodu 11 Stanov (nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů spolku s právem hlasování)
 • Zrušení členství neaktivních členů rozhodnutím VH (čl. IV odst. 6 písm. b) Stanov)
 • Volba členů mandátové a návrhové komise
 • Podle čl. III bodu 20 Stanov, seznámení členské základny s
 • Výroční zprávou HC Klatovy za rok 2022
 • Zprávou o hospodaření a o majetku spolku za rok 2022
 • Vyhodnocením hokejové sezóny 2022/2023
 • Rozpočtem na kalendářní rok 2023
 • Plánem činnosti klubu na hokejovou sezónu 2023/2024
 • Hlasování o navýšení členských příspěvků
 • Podle čl. III bodu 20 Stanov, seznámení členské základny se zprávou o činnosti dozorčí rady za rok 2022
 • Přijetí rezignace odstupujícího člena dozorčí rady Jána Troppa
 • Seznámení přítomných členů s kandidáty na člena dozorčí rady
 • Volba nových členů dozorčí rady – volba předsedy dozorčí rady
 • Diskuse
 • Přijetí usnesení VH
 • Závěr
A Team

Krajská liga, taky liga

schedule,
Tiskové zprávy

KLATOVSKÝ PATRIOT HC KLATOVY 1928

schedule26. 9. 2023
Tiskové zprávy

Radek Kampf přebírá tým mužů

schedule8. 9. 2023
Tiskové zprávy

MICHAL MAŘÍK POSILUJE TRENÉRSKÝ ŠTÁB HC

schedule7. 9. 2023
Tiskové zprávy

#czechicehockeytv #ceskyhokej

schedule1. 9. 2023
Tiskové zprávy

Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. podporují

schedule28. 8. 2023
Logo HC Klatovy Logo SHC Klatovy