Změny ve vedení klubu HC Klatovy z.s.

Napsal: Redakce 25. 11. 2021
Valná hromada klubu konaná dne 16. 11. 2021 rozhodla o změnách v jejím výkonném výboru a v osobě prezidenta klubu.

Valná hromada vzala na vědomí rezignaci dosavadního prezidenta klubu a člena výkonného výboru, pana Václava Šimka a jako poděkování za jeho dlouholetou výbornou práci pro klub schválila jeho čestné členství v klubu.

Valná hromada dále vzala na vědomí i rezignaci člena výkonného výboru, pana Vladislava Kubeše. Rovněž jemu poděkovala za aktivní přístup.

Novým prezidentem hokejového klubu HC Klatovy (zároveň i členem výkonného výboru) byl valnou hromadou zvolen pan Ing. Stanislav Kopáček. Vladislava Kubeše jako člena výkonného výboru nahradí Mgr. Josef Faic.

Výkonný výbor má aktuálně tyto členy:

Ing. Stanislav Kopáček (zároveň prezident klubu), Bc. Roman Vondryska, Bc. Pavel Čuban, Bc. Miroslav Žák, Ján Tropp, Aleš Peksa a Mgr. Josef Faic.

Dozorčí rada pracuje nyní v tomto složení:

Ing. Antonín Mařík (předseda dozorčí rady), Ing. Václav Nauš a Zdeněk Kuchař.

Logo HC Klatovy Logo SHC Klatovy