Akce Pojď hrát hokej přilákala nové zájemce o hokej!

Napsal: Redakce 18. 1. 2024
Zimní stadion v Klatovech byl opět plný dětí. Dne 17.1.2024 od 16 hodin se na klatovském zimním stadionu konala náborové akce Pojď hrát hokej, kterou pod záštitou Českého hokeje pořádal klub HC Klatovy.

Akci samotné předcházela propagace v základních a mateřských školách, kde pořadatelé kromě rozvozu letáků a plakátů pracovali přímo ve třídách mateřských škol v hodinách tělesné výchovy a také na ledě zimního stadionu při výuce bruslení pro mateřské školy. V přípravném období klub ve spolupráci s regionální televizi FILM PRO zpracován a týden před akci vysílán poutavý reklamní spot, který propagoval Týden hokeje a zároveň zval rodiče a dětí na zimní stadion v Klatovech. Rodiče mohli tento spot zhlédnout jak na regionální televizi, tak na webových stránkách a facebooku HC Klatovy.

Náborové akce Pojď hrát hokej se zúčastnilo celkem 24 dětí z toho 16 hochů a 8 dívek. Po předchozích zkušenostech organizátoři ponechali celé akci komornější průběh, děti a rodiče zůstali společně ve skupinách, které podle harmonogramu „rotovali „po připravených pracovištích prezentace ledního hokeje, ukázky suché přípravy, nácviku střelby v GLICE Aréně a samotném tréninku na ledě.

Po úvodní online registraci bylo dětem k dispozici připravené hřiště na minihokej, hod míčkem na hokejového brankáře a opičí dráha v ochozech zimního stadionu. Tyto stanoviště sloužila dětem ke zkrácení chvíle mezi registrací a dalším programem v podobě prezentace ledního hokeje. Po předchozích pozitivních reakcích, tak i letos probíhala prezentace ledního hokeje na ledové ploše. Obsahem prezentace bylo představení našeho klubu a hokeje obecně. Na ledě probíhala i ukázka hokejových dovedností dětí z našeho klubu v jednotlivých kategorích a ukázka hokejové výstroje.

V další části byly děti rozděleny do dvou skupin. Pro první skupina byla připravena ukázka suché přípravy v rozcvičovně HC Klatovy v podobě opičí dráhy. Druhá skupina navštívila GLICE Arénu, která slouží pro nácvik střelby. Po rotaci skupin probíhal přesun na ledovou plochu.

Rodičům bylo umožněno, aby po celou dobu byly v bezprostřední blízkosti dětí, včetně dynamické části výuky bruslení na ledové ploše, kde se dětem věnovala celá řada našich zkušených trenérů. První krůčky na ledě se neobešli bez kotrmelců. Došlo i na pády a slzičky, ale ty nezastřeli nadšení budoucích bruslařů a snad i malých hokejistů. Velmi dobře zorganizovanou a po všech stránkách kvalitně zajištěnou akci, zakončilo společné fotografování dětí, rodičů a trenérů.

Děkujeme všem pedagogům a ředitelům mateřských a základních škol za pomoc při propagaci. Především, ale děkujeme všem rodičům, prarodičům a všem dospělým příbuzným z doprovodu za to, že obětovali svůj čas a přišli prožít první krůčky malých adeptů hokeje. Teď jim zbývá jenom jediné, a to vytrvat a vést své děti k lásce k tomuto velmi dynamickému, náročnému, ale zároveň nádhernému sportu v naději, že z nich vyrostou další kvalitní hráči nejen klatovského ale i českého hokeje.

Logo HC Klatovy Logo SHC Klatovy