Týden hokeje - Pojď hrát hokej 2022

Napsal: Redakce 30. 1. 2022
Zimní stadion v Klatovech byl opět plný dětí. Po dlouhém coronavirovém půstu byla v sobotu 29. ledna 2022 opět „spuštěna „náborové akce Pojď hrát hokej, kterou pod záštitou Českého hokeje pořádá HC Klatovy.

Akci samotné předcházela propagace na základních a mateřských školách, kde pořadatelé kromě již dříve oslovených základních škol, opět rozšířili okruh a oslovili i školy v mimo okres Klatovy, což mělo pozitivní vliv na účast. Oslovili jsme další ZŠ konkrétně ve Strážově ale také na Domažlicku ZŠ v Poběžovicích. Oproti předchozím kolům se trenéři mládeže zaměřili na netradiční formu „přímé „propagace“ a kromě rozvozu letáků a plakátů pracovali přímo ve třídách základních škol a také na ledě zimního stadionu při výuce bruslení pro mateřské školy. V přípravném období byl sekretářem klubu ve spolupráci s regionální televizi FILM PRO zpracován a týden před akci vysílán poutavý reklamní spot, který propagoval Týden hokeje a zároveň zval rodiče a dětí na zimní stadion na jíž 11 kolo akce Pojď hrát hokej. Rodiče mohli tento spot zhlédnout jak na regionální televizi, tak na webových stránkách a facebooku HC Klatovy z.s. V úvodním článku byla pro rodiče zveřejněná cenná informace o možnosti využití poukázky na nákup první výstroje po registraci hráče. V tomto 11 kole akce Pojď hrát hokej, bylo u HC Klatovy zaregistrováno celkem 19 děti z toho 14 hochů a 5 dívek. Po předchozích zkušenostech organizátoři ponechali celé akci komornější průběh, děti a rodiče zůstali společně ve skupinách, které podle harmonogramu „rotovali „po připravených pracovištích prezentace ledního hokeje, ukázky suché přípravy a nácviku střelby. I tentokrát byla v rámci statické části připravena působivá prezentace ledního hokeje, prvky „suché „přípravy v rozcvičovně, a nácvik střelby na suchu a v dynamické části výuka bruslení a ukázka mini hokeje na ledové ploše. Rodičům bylo umožněno, aby po celou dobu byly v bezprostřední blízkosti dětí, včetně dynamické části výuky bruslení na ledové ploše, kde se dětem věnovala celá řada našich zkušených trenérů. První krůčky na ledě se neobešli bez kotrmelců. Došlo i na pády a slzičky, ale ty nezastřeli nadšení budoucích bruslařů a snad i malých hokejistů. Velmi dobře zorganizovanou a po všech stránkách kvalitně zajištěnou akci, zakončilo společné fotografování dětí, rodičů a trenérů.

Děkujeme všem pedagogům a ředitelům mateřských a základních škol za pomoc při propagaci. Především, ale děkujeme všem rodičům, prarodičům a všem dospělým příbuzným z doprovodu za to, že obětovali svůj čas a přišli prožít první krůčky malých adeptů hokeje. Teď jim zbývá jenom jediné, a to vytrvat a vést své děti k lásce k tomuto velmi dynamickému, náročnému, ale zároveň nádhernému sportu v naději, že z nich vyrostou další kvalitní hráči nejen klatovského ale i českého hokeje.

Logo HC Klatovy Logo SHC Klatovy