VALNÁ HROMADA HC KLATOVY

Napsal: Redakce 28. 4. 2022
Dne 25. 5. 2022 od 18:00 hod. se bude konat volební valná hromada HC Klatovy z.s. v hotelu Rozvoj v Klatovech. Srdečně zveme všechny členy HC Klatovy z.s. a žádáme o maximální účast (nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů spolku s právem hlasování).

Zájemci o nové členství musí vyplnit přihlášku člena HC Klatovy (ke stažení v aplikaci KIS).

Žádáme rovněž všechny současné členy o uhrazení členského příspěvku za rok 2022, případně za předchozí roky, nejpozději do 15. 5. 2022. Nezaplacení členského příspěvku členem bude důvodem pro vyloučení člena spolku na této valné hromadě.

Členové spolku, kteří mají zájem pracovat ve výkonném výboru či dozorčí radě, nechť zašlou svoji kandidaturu na info@hc-klatovy.cz rovněž nejpozději do 15. 5. 2022.

PROGRAM VALNÉ HROMADY dne 25. května 2022 od 18:00 hod. v prostorách hotelu Rozvoj v Klatovech:

 • Prezence
 • Úvodní slovo prezidenta spolku, přivítání členů, konstatování usnášeníschopnosti VH podle čl. III bodu 11 Stanov (nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů spolku s právem hlasování)
 • Zrušení členství neaktivních členů rozhodnutím VH (čl. IV odst. 6 písm. b) Stanov)
 • Volba členů mandátové a návrhové komise
 • Podle čl. III bodu 20 Stanov, seznámení členské základny s
  • Výroční zprávou HC Klatovy za rok 2021
  • Zprávou o hospodaření a o majetku spolku za rok 2021
  • vyhodnocením hokejové sezóny 2021/2022
  • rozpočtem na kalendářní rok 2022
  • plánem činnosti klubu na hokejovou sezónu 2022/2023
 • Podle čl. III bodu 20 Stanov, seznámení členské základny se Zprávou o činnosti dozorčí rady za rok 2021
 • Přijetí rezignace odstupujících členů výkonného výboru
 • Seznámení přítomných členů s kandidáty na členy výkonného výboru a dozorčí rady
 • Volba nových členů výkonného výboru a dozorčí rady (funkční období většiny současných členů vyprší 30. 5. 2022)
 • Diskuse
 • Přijetí usnesení VH
 • Závěr
A Team

Rozpis zápasů nadstavbové části

schedule10. 1. 2023
Tiskové zprávy

PF 2023

schedule31. 12. 2022
Tiskové zprávy

Spengler Cup s klatovskou stopou!

schedule27. 12. 2022
A Team

Týden plný hokeje je tady!

schedule12. 12. 2022
A Team

ZÁPAS S VRCHLABÍM ODLOŽEN!

schedule2. 12. 2022
Mládež

Výuka bruslení dětí z mateřských škol

schedule30. 11. 2022
Logo HC Klatovy Logo SHC Klatovy