Valná hromada HC Klatovy z.s.

Napsal: Redakce 23. 5. 2023
Dne 22.6.2023 se bude konat valná hromada HC Klatovy z.s. od 18:00 hod. v hotelu Rozvoj v Klatovech.

Valná hromada HC Klatovy z.s.

Srdečně zveme všechny členy HC Klatovy z.s. a žádáme o maximální účast (nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů spolku s právem hlasování).

Zájemci o nové členství vyplní přihlášku člena HC Klatovy (ke stažení v aplikaci KIS).

Žádáme rovněž všechny současné členy o uhrazení členského příspěvku za rok 2023, případně za předchozí roky, nejpozději do 9.6.2023 (faktury budou vystaveny v aplikaci KIS do konce měsíce května). Nezaplacení členského příspěvku členem bude důvodem pro vyloučení člena spolku na této valné hromadě.

Členové spolku, kteří mají zájem pracovat v dozorčí radě, nechť zašlou svoji kandidaturu na info@hc-klatovy.cz rovněž nejpozději do 9.6.2023.

Logo HC Klatovy Logo SHC Klatovy